Comité 21 maart: analyse van de deelnemers

Na toch een kleine maand onderzoek is het zo ver: de analyse van de deelnemers aan de grote demonstratie van het Comité 21 maart! We hebben alle deelnemers gecategoriseerd en deze categorieën worden kort beschreven. Voor een lijst met alle deelnemers: klik hierrr. Voor de lijst van het Comité 21 maart zelf: klik hierrr. Voor de uitleg waarom het hier gaat om een demonstratie tégen de democratie: klik hierrr. Wat volgt is een lijst met categorieën van groot naar klein.

1. Politieke partij (12 deelnemers)

(10, 11, 21, 28, 38, 41, 42, 46, 52, 54, 55, 67)
De grootste groep deelnemers bestaat uit politieke partijen. Het gaat om BIJ1, DENK, Groenlinks, de NCPN (+jongeren), NIDA, de SP (+jongeren) en de Piratenpartij. In totaal 7 verschillende politieke partijen dus.  De PVDA had zich al eerder teruggetrokken, evenals de landelijke SP. Dat laatste weerhield enkele lokale fracties er niet van om zich op de valreep alsnog aan te melden. De SP Rotterdam trok zich echter snel weer terug. Volgt u het nog?

2. Gewelddadige extreemlinkse/anarchistische actiegroep (9 deelnemers)

(2, 3, 4, 33, 44, 65, 68, 69, 72)
De op een na grootste groep deelnemers -en dit is zorgwekkend- bestaat uit groeperingen die in het verleden hebben getoond geweld niet te schuwen. Het gaat om de gewelddadige Anti-Fascistische Aktie, de AFVN, de Internationale Socialisten, het anarchistische No Border Network en het anarchistische Autonomen Brabant. De wrijving tussen deze groep gewelddadigen en de groep met politieke partijen is opmerkelijk: de politieke partijen generen zich niet om openlijk met gewelddadige actiegroepen allianties aan te gaan. Opmerkelijk is de deelname van een dierenrechtenorganisatie (stichting Bite Back). Aangezien het hier ook om een gewelddadige anarchistische groepering gaat, hebben we deze groepering hier ingedeeld.

3. Multiculturele organisatie (9 deelnemers)

(5, 7, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 40)
Op nummer drie komen de multiculturele organisaties. Dit zijn organisaties die zich met name richten op allochtonen. Zo zijn er drie Marokkaanse organisaties, een Koerdische organisatie, twee Turkse organisaties en is er een organisatie speciaal voor mensen met een zwarte huidskleur.

4. Dekolonisatieclub (6 deelnemers)

(19, 36, 47, 51, 58, 59)
Dekolonisatie is een lastig concept, maar als we zeggen “anti-Zwarte-Piet-verenigingen” dan hebben we het grootste gedeelte al gedekt. Zo zijn er vier verenigingen die zich specifiek richten op het verwijderen van Zwarte Piet uit de samenleving. Vier. Vier anti-Zwarte-Piet-verenigingen. Denkt u daar maar eens over na.

5. Belangenbehartiger (6 deelnemers)

(12, 18, 30, 45, 60, 70)
Met belangenbehartigers is niets mis. Maar het zijn er hier wel een hoop die meedoen. Zo is er de bijstandsbond, een vereniging voor buitenlandse arbeiders, een vereniging voor migranten met een handicap en een vereniging voor migranten in het algemeen. Oh, en Amnesty International doet ook nog mee (al reageren ze niet op vragen omtrent hun deelname…). Vreemde eend in de bijt is HIJOS, de belangenvereniging voor nabestaanden van de slachtoffers van bepaalde regimes in Zuid-Amerika in de jaren ’90. Wat deze vereniging in vredesnaam bij een anti-FVD demonstratie komt doen is ons een raadsel.

6. Onbekend (5 deelnemers)

(32, 48, 49, 50, 63)
Niet alle aangesloten organisaties zijn achterhaald. Het is ons volkomen onbekend wat ‘platform Amsterdam’ voor club is, laat staan dat we hebben kunnen vinden waar ‘MCNV’ voor staat. Helaas is de website van het comité 21 maart niet zo uitgebreid dat ze linkjes bieden naar de websites van de verschillende deelnemers, dus dat hebben we allemaal zelf moeten uitzoeken. Het gevolg: enkele rare lege gaten. Helaas! Mocht u informatie hebben over ‘IOMA’, ‘Platform Amsterdam’, ‘Progressief Groningen’, ‘Respect netwerk’ of ‘MCNV’? Neem gerust contact op!

7. Vluchtelingensteunpunt (4 deelnemers)

(6, 26, 61, 66)
Wij wisten niet eens dat er zoveel vluchtelingensteunpunten waren. Het Vluchtelingensteunpunt Amsterdam doet mee, Refugeers Welcome Amsterdam doet mee en een hulporganisatie voor vluchtelingenkinderen doet mee. Daarnaast doet de vakbond voor illegale arbeiders mee. Deze hebben we met opzet ingedeeld bij de vluchtelingensteunpunten en niet bij de vakbonden. Want illegale arbeiders zijn in de eerste instantie vluchtelingen, geen arbeiders.

8. Pro-palestinaclub (43, 53, 71)

U moet niet denken dat er een pro-Israel club meedoet met de demonstratie. Wel zijn er enkele clubs die fél tegen Israel zijn. Het Nederland Palestina Komitee, Vrouwen in het Zwart en een Ander Joods Geluid zijn alledrie verenigingen die duidelijk tegen Israel en pro-Palestina zijn, en daarom een aparte categorie vormen.

9. Antiracismeclub (39, 64, 74)

Racisme is verkeerd. Dat weet ik, dat weet u. Maar volgens enkele stichtingen in Nederland bent u nog niet voldoende van dat feit bewust. Deze stichtingen hebben als doel om een anti-racistische agenda te promoten en zullen dat aanstaande zondag ook zeker niet laten.

10. LHQBT+ en islam (8, 22, 57)

Een interessante combinatie wordt gevormd door verenigingen die enerzijds pro-LHQBT+ zijn en anderzijds pro-Islam. Voor zover wij weten gaan deze twee zaken namelijk niet zo goed samen. Leuk om te zien dat maar liefst drie specifieke verenigingen deze combinatie omarmen en zondag meedemonstreren. Wij wensen deze verenigingen veel succes.

11. Vrouwenorganisatie (9, 62)

Twee aparte vrouwenorganisaties demonstreren mee zondag. De Islamitische vrouwenorganisatie Al Nisa is van de partij, evenals de internationale vrouwenbeweging ‘Womens March’, bekend van de pussyhat. Wij van de Vijand zijn altijd vóór vrouwenrechten, dus succes dames!

12. Geen organisatie (13, 73)

Geen organisatie wil zeggen dat het gaat om individuën. Zo is er de voorzitster van een belangenvereniging die zich op persoonlijke titel heeft ingeschreven. Echt een deelnemende organisatie kunnen we dat natuurlijk niet noemen. Dan is er ook nog een vereniging die amper drie maanden bestaat en buiten een website niet vindbaar is. Meer dan één lid hebben we niet kunnen vinden.

13. Anti-islamofobieclub (15, 16)

Twee organisaties vormen een aparte categorie: de anti-islamofobieclub. De categorie bestaat uit ‘collectief tegen Islamofobie’ en ‘comité Groningen Tolerant’. De eerste is eigenlijk een projectje van een van de multiculturele organisaties, maar staat apart op de lijst van het Comité en wordt hier dan ook maar apart genoemd. De tweede is ook fel gekant tegen xenofobie. Waarvan akte.

14. Linkse nieuwssite (1, 27)

We zeggen ‘linkse’ nieuwssite, maar dat heeft ook een reden. Bezoek de twee websites van het 1 mei komitee en Grenzeloos maar eens, en dan zult u het ongetwijfeld met ons eens zijn. Of de voltallige redactie meeloopt met de demonstratie van Comité 21 maart is ons onbekend, maar we gaan het meemaken.

15. Vakbond (24, 25)

Vakbond FNV heeft een vreemde rol gespeeld op de lijst. FNV Wereldburgers stond er vanaf het begin op; we hebben contact gezocht met de organisatie om te vragen hoe het zat met hun deelname, maar daar hebben we geen antwoord op gehad. Later stond ineens moederorganisatie FNV zelf op de lijst. Een week later werd deze echter weer vervangen door ‘FNV Lokaal’, wat een verzamelnaam is voor de verschillende lokale netwerken van FNV. De vraag is welk lokale netwerk hiermee bedoeld wordt.

16. Meldpunt (37, 56)

Meldpunten, ook wel kliklijnen, hebben we genoeg in Nederland. Zoveel zelfs, dat twee ervan gaan meelopen met de demonstratie van het Comité. Gaat het hier wellicht over meldpunten voor antisemitisme of geweld tegen LHQBT+’ers? Nee, het gaat om Stichting Meld Islamofobie (158 meldingen, $25000 subsidie) en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

17. Overig (14, 17)

Dan blijven er nog maar twee over. Het omstreden comité Kristallnachtherdenking en activiteitencentrum Emma. De eerste is omstreden omdat ze de herdenking van de Kristallnacht gekaapt hebben. De tweede is een activiteitencentrum omdat ze biodanza en dergelijke organiseren.