Comité 21 maart: de enge overeenkomsten met 2002

Je stuit in zo’n onderzoek naar het Comité 21 maart nog wel eens op vreemde overeenkomsten. Zo las ik op de Wikipedia van ‘Nederland Bekent Kleur’ een stukje over een demonstratie tegen Pim Fortuyn. Even integraal overgenomen:

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen 2002 (15 mei) bereidde Nederland Bekent Kleur in samenwerking met de Internationale Socialisten een “landelijke demonstratie tegen racisme” voor die op 11 mei 2002 in Rotterdam zou plaatsvinden met als thema Geef racisme geen stem!. Blijkens de aankondiging was de demonstratie gericht tegen de opkomst van Pim Fortuyn en tegen het volgens NBK falende overheidsbeleid dat hiervan de oorzaak zou zijn. Een door hen vervaardigde aankondiging voor deze demonstratie bevatte het portret van Pim Fortuyn en de leuzen “Geef racisme geen kans” en “Stop de Hollandse Haider”. Ongeveer 50 organisaties ondertekenden het actiepamflet van deze demonstratie waaronder de SP, GroenLinks, Oxfam Novib (toen nog Novib geheten), de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, het Nederlands Palestina Komitee en delen van de FNV. De PvdA en het CDA zouden oorspronkelijk ook participeren, maar haakten om verscheidene redenen af, de PvdA had wel toegezegd aan de demonstratie mee te betalen. Na de moord op Pim Fortuyn op 6 mei werd de demonstratie afgelast omdat “onder de gegeven omstandigheden demonstreren verkeerd zou kunnen worden opgevat bij een deel van de bevolking”.

Dat klinkt allemaal vreselijk bekend. De vraag rijst: welke overeenkomsten zijn er te vinden tussen deze anti-Pimdemonstratie en de demonstratie van het Comité 21 maart?

Overeenkomsten Anti-Pimbetoging 2002 en anti-PVV/FVDbetoging 2018:

Timing:
2002: In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen
2018: In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen

Organisatoren:
2002: Nederland Bekent Kleur, de Internationale Socialisten en anderen
2018: Nederland Bekent Kleur, de Internationale Socialisten en anderen

Thema:
2002: Geef racisme geen stem!
2018: Geen racisten in de raad!

Leuzen op het pamflet:
2002: “Geef racisme geen kans” en “Stop de Hollandse Haider”
2018: “Geen racisme in de raden”, “Nooit meer fascisme’, “Solidair met vluchtelingen”, “Kick Out Zwarte Piet”, “Tegen seksisme”, “Stop islamofobie”, “Tegen Anti-semitisme”, “LHBT”.

Wie deden mee?:
2002: “Ongeveer 50 organisaties ondertekenden het actiepamflet van deze demonstratie waaronder de SP, GroenLinks, Oxfam Novib (toen nog Novib geheten), de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, het Nederlands Palestina Komitee en delen van de FNV.”
2018: 61 organisaties waaronder de SP, Groenlinks, het Nederlands Palestina Komitee, delen van de FNV, BIJ1, Denk, ROOD, verscheidene AFA-afdelingen, NCPN, NIDA en anderen.

Wie haakten op het eind af?:
2002: PVDA en CDA
2018: PVDA en SP

Ging de demonstratie door?:
2002: Afgelast omdat “onder de gegeven omstandigheden demonstreren verkeerd zou kunnen worden opgevat bij een deel van de bevolking”
2018: ?

Als in vredesnaam maar geen politicus wordt doodgeschoten.

Wie de geschiedenis niet kent
Is gedoemd ze te herhalen

*