Comité 21 maart: de deelnemers (21-29)

Op 18 maart vindt de grote demonstratie van Comité 21 maart plaats in Amsterdam. De beweegreden van dit grote linkse samenwerkingsverbond : ‘Geen racisten in de gemeenteraden!’. We zijn al een eind op weg met het doorlichten van de 61 deelnemende partijen. De nummers 1-10 en 11-20 staan online. Vandaag de nummers 21 tot en met 30.

21.    DENK Amsterdam

Wie: DENK natuurlijk! De club die z’n logo moest aanpassen omdat het teveel op het logo van een andere DENK leek. ‘Beweging DENK’ is gestart door ex-PVDA’ers Kuzu en Öztürk uit onvrede met het migratiebeleid van Asscher. Sylvana Simons sloot zich bij de club aan, maar was ook snel weer weg. Met 60.000 euro. Inmiddels zitten Kuzu en Öztürk alweer een tijdje in de Tweede Kamer en ook bij de gemeenteraadsverkiezingen willen ze erbij. Onder de noemer ‘Amsterdam van ons allemaal’ gaan deze vijf medelanders voor een plek in de raad. Op Facebook wordt de demonstratie van het Comité 21 maart niet genoemd. Op Twitter ook niet. We hebben een berichtje eruit gedaan voor meer info.

Bekend van: Nare photoshops

22.    DIDF

Wie: Waarschijnlijk de Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland. Wat doen ze: “DIDF zet zich in voor de bevordering van de sociale, economische en politieke rechtsgelijkheid van de uit Turkije afkomstige migranten in Nederland. Door middel van diverse sociaal-, culturele activiteiten probeert DİDF een positieve bijdrage te leveren aan het integratie- en participatieproces van haar doelgroepen in de Nederlandse samenleving. ” Ze hebben ook een jongerentak, die streeft naar “een wereld zonder racisme, nationalisme en uitsluiting. “

Bekend van: het veroordelen van terreuraanslagen, ruzie met andere Turkse groeperingen wegens Erdogankritiek

23.    EMCEMO, Euro-Mediterraan Centrum Migratie Ontwikkeling

Wie:  Een vereniging van ‘Euromediterrane’ burgers die in de eerste instantie de participatie van migranten wil bevorderen, en in de tweede instantie alle vormen van discriminatie en racisme wil tegengaan. Van de website: EMCEMO streeft naar een samenleving waarin burgers – in het bijzonder in Nederland en Marokko – ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond en ongeacht hun geslacht en seksuele voorkeur, gelijke kansen hebben op maatschappelijke participatie en met respect voor verschillen samenleven. Oh, en heb ik al gezegd dat het secretariaat van Comité 21 maart gevestigd is op het adres van EMCEMO?

Bekend van: onderzoeken naar islamofobie waaraan de Marokkaanse overheid meebetaalt, het frustreren van de SVB, 35k subsidie van Oxfam Novib.

24.    FNV Wereldburgers

Wie: de FNV is de grootste vakbond/vakbondsfederatie van Nederland. FNV Wereldburgers is hier een onderdeel van. Wereldburgers zet zich in voor een betere arbeidspositie van migranten, intercultureel management, gekleurd personeels- en ledenbestand in organisaties, bestrijden van racisme en discriminatie en kleurrijke ondernemingsraden. Aldus de website. Net als bij DENK Amsterdam (nr. 21) heb ik geen bewijs kunnen vinden voor deelname aan het Comité 21 maart. Er gaat dus wederom een berichtje uit, misschien dat we nog wat te weten kunnen komen.

Bekend van: leden die opzeggen (zie comments)

25.    Geen kind aan de kant

Wie: Een organisatie die zich inzet voor vluchtelingenkinderen die al langere tijd hier zijn. Geen kind aan de kant heeft twee doelen:

  • “een onvoorwaardelijk Kinderpardon voor hier gewortelde kinderen
  • het stoppen van politieinvallen in de gezinslocaties en de daarop volgende opsluiting en uitzetting”

Verder is er op de website weinig te vinden dat de club aan het Comité bindt. Op de Facebook-pagina staan op dit moment geen evenementen in de planning. Instagram biedt wat meer inzicht in de beweegredenen van de organisatie: het gaat hiet meer om het helpen van kinderen, maar om het bestrijden van racisme. Een vuist tegen fascisme. Ze passen dus prima bij het Comité, maar benoemen dit nergens expliciet. We hebben het gevraagd en komen erop terug.

Bekend van: Ik heb nog geen reactie teruggekregen…

26.    Grenzeloos

Wie: ‘De wereld begrijpen om de wereld te veranderen’, luidt de tagline van Grenzeloos. “Grenzeloos is een linkse, radicale, ondogmatische website. Grenzeloos staat voor ecosocialisme, voor democratie, en feminisme. Grenzeloos wordt gemaakt door een club actieve socialisten . Mensen die actief zijn in vakbonden, de anti-oorlogsbeweging, de solidariteitsbeweging met Palestina, de feministische en queer bewegingen, en de strijd voor een Ander Europa. Velen van hen zijn ook actief binnen de SP en bouwen zo mee aan een brede, linkse, strijdbare beweging voor echte verandering.” Past precies in het straatje dus. Op Facebook heeft Grenzeloos een berichtje van het Comité gedeeld, dus we gaan er vanuit dat ze erbij zijn.

Bekend van: Star War rebellen = bolsjewisten. Dan zijn we klaar toch? Meer valt er niet te zeggen…

27.    GroenLinks Amsterdam

Wie: Groenlinks, en dan de Amsterdamse tak. Groenlinks is opgericht in 1990 en een fusie van CPN, EVP, PPR en PSP. We schrijven het even uit: de Communistische Partij Nederland, de Evangelische Volkspartij, de Politieke Partij Radikalen en de Pacifistische Socialistische Partij. Grote roerganger Rosenmöller waarschuwde ooit voor een ander geluid. Groenlinks heeft die traditie kennelijk vastgehouden, gezien de aansluiting bij het Comité 21 maart. Het manifest van het Comité 21 maart wordt niet door Groenlinks ondertekend. Men vindt namelijk dat het bestaansrecht van partijen niet ter discussie mag staan. Maarja, “Er kan nooit genoeg tegen racisme en discriminatie worden gedemonstreerd”, dus ze moeten wel. Het is tenslotte hun taak.

Bekend van: Kiezersbedrog (oké, die is niet helemaal eerlijk…), het willen dekoloniseren van schoolboeken en zwarte piet de toegang tot de stad willen ontzeggen

Update: Groenlinks loopt wel mee in de demonstratie, maar ondertekent niet het manifest. Ze zijn daarom uit de lijst geschrapt, maar niet uit onze lijst. Wel heeft het gevolgen voor onze telling; we gebruiken nummer 27 twee keer.

27.    HakDer, de federatie van Alevitische gemeenschappen in Nederland

Wie: Geen idee, want alles is in het Turks. Ze zijn wel tegen de Turkse inval in Syrië dus het zullen geen fans van Erdogan zijn. Blijkt ook uit een quote: “Diyanet, dat zijn fundamentalistische moslims, die alleen naar Erdogan luisteren. Hij is geen democraat, maar een tiran.” Men wil dus geen bemoeienis vanuit een ander land. Of ze gaan meedemonstreren op 18 maart? Facebook zegt niets, Twitter zegt niets en de website functioneert niet echt. We gaan het dus weer vragen.

Bekend van: Protestacties, protestacties en protestacties.

28.    HIJOS

Wie: Als ik me niet vergis gaat het om de “Kinderen van slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur voor Identiteit en Rechtvaardigheid, tegen Vergetelheid en zwijgen” (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Men herdenkt de kinderen die zijn verdwenen in Argentinië en Guatemala ten tijde van de Vuile Oorlog. Het zal de Nederlandse tak zijn die gaat meedemonstreren. Áls ze meedemonsteren. Het Twitteraccount is oud, de site doet het niet en er zijn geen contactgegevens te vinden op de Facebookpagina. HIJOS Holanda, laat me even weten of jullie meedoen (redactie@devijand.nl), alvast bedankt!

Bekend van: open brieven voor Máxima

29.    HTIB

Wie: De Turkse Arbeidersvereniging in Nederland. Let wel: dus niet een Arbeidersvereniging van Turkse Nederlanders, maar de Nederlandse tak van de Turkse Arbeidersvereniging.

Nee hoor, het is gewoon een Nederlandse club: “Een groep Turkse arbeiders begon op 1 mei 1974 in Amsterdam het Turkse blad Gerçek (=Waarheid) te publiceren. De zelfde personen hebben op 7 juli 1974 in Utrecht de Hollanda Türkiyeli Isçiler Birligi (HTIB=Turkse Arbeidersvereniging in Nederland) opgericht. De oprichters waren marxistisch georiënteerd en steunden de Communistische Partij Turkije (TKP).” De HTIB hamert op haar site nogal op vrouwenrechten. Ook bieden ze workshops voor het ‘omgaan met homoseksualiteit‘. Gelukkig is ook weer wat kritiek op Erdogan te vinden. Wederom is er geen bewijs te vinden dat de organisatie meeloopt met de demonstratie. Echter vindt er wel een ‘brede vergadering’ van het Comité 21 maart plaats op het adres van HTIB. Dit keer geloof ik het wel.

Bekend van: veroordelen van IS, erkennen van Armeense genocide.