Comité 21 maart: de deelnemers (1-10)

Nog anderhalve maand en dan vindt de grote demonstratie van het Comité 21 maart plaats. De beweegreden van dit grote linkse samenwerkingsverbond hadden we al besproken: ‘Geen racisten in de gemeenteraden!’. Het lijkt mij verschikkelijk interessant om alle 61 deelnemende partijen even kort door te lichten en te bepalen wat ze precies te zoeken hebben bij het Comité. Vandaag de eerste 10 deelnemers.

    1.    1 mei komitee

Wie: 1 mei is natuurlijk de dag van de arbeid, dat weet iedereen. De bijzondere spelling van de naam, komitee in plaats van comité, doet gelijk denken aan de ouderwetse links-alternatieve kommunistiese spelling. Naar eigen zeggen bestaat het Komitee uit “personen die actief zijn in vakbeweging en ondernemingsraden”, waarbij men naar eigen zeggen partijpolitieke verschillen respecteert. Het komitee acht zichzelf dus apolitiek en biedt “op grond van gegevens van algemeen betrouwbaar geachte instellingen een beeld van wat er werkelijk in Nederland aan de hand is.”

“Zonder strijd geen overwinning” staat pontificaal op de voorpagina, die verder gevuld is met economie-gerelateerde artikelen als “Laat je niet uitkleden“, “Race naar de bodem” en “Loonstrijd is de sleutel“. Op de website wordt niet vermeld wie er voor de inhoud verantwoordelijk is. Het lijkt het werk van een economisch onderlegde links-activistische eenling.

Bekend van: Tsja, helemaal niets eigenlijk.

2.      AFA Fryslan

Wie: AFA staat voor Anti Fascistische Aktie. De oorspronkelijke AFA is ergens in de jaren ’30 vorige eeuw begonnen in Duitsland in de vorm van knokploegen tegen de vele andere politieke groeperingen destijds, waaronder natuurlijk de Nazi’s. Waar de bruinhemden inmiddels (grotendeels) uit het straatbeeld verdwenen is, is de AFA nog steeds actief. Volgens de AIVD overdrijft de AFA het gevaar van extreem rechts en ontlenen zij hun bestaansrecht aan de dreiging die hiervan uit gaat. Quote: “Volgens de AIVD gebruiken antifacisten juist geweld bij legale betogingen van extreemrechts. Ook bij hun strijd om extreemrechts uit het publieke domein te weren, gebruiken AFA en Kafka ondemocratische middelen, stelt de inlichtingendienst.”

De dependance in Friesland is opgericht in 2010. Men is naar eigen zeggen geen vereniging en kent geen leden; iedereen kan zich aansluiten. De vereniging zonder leden is fel gekant tegen racisme, wat de binding met het Comité verklaart.

Bekend van: het ophangen van spandoeken, arrestaties en uiteraard Geert=Nazi-vergelijkingen

3.      AFVN/BVA

Wie: De Antifascistische Oud-Verzetsstrijders Nederland / Bond van Antifascisten. Eind jaren ’60 opgericht door leden van de Communistische Partij Nederland. De vereniging heeft vier doelen: het bekendmaken van anti-fascistisch verzet, het bestrijden van fascisme, het strijden voor vrede en vriendschap tussen de volkeren en het strijden tegen iedere vorm van discriminatie. De vereniging ziet fascisme als “een openlijke terroristische dictatuur die de arbeidersklasse wil vernietigen en naar wereldheerschappij streeft”. De AFVN beschouwt de LPF, de PVV en de FVD als fascistische partijen.

Bekend van: “Voor joden verboden”-bordjes, demonstraties tegen oud-KNIL militairen

4.      AFA Noord

Wie: AFA noord is niet hetzelfde als AFA Fryslan. Wat AFA Noord wel is, is me niet helemaal duidelijk. Ze hebben een Facebook-pagina en dat is het wel zo’n beetje. Ze staan zelfs niet genoemd op de landelijke AFA-pagina. Het gaat hier dus om een onbekende club die zich AFA noemt.

5.      Aknarij

Wie: “Stichting Aknarijwest is een Marokkaanse organisatie die zich richt op jongeren van Marokkaanse afkomst in Amsterdam, met name op de groep die een Zuid-Marokkanse achtergrond heeft.” Een Marokkaanse organisatie dus. De stichting organiseert zelfverdedigingscursussen voor meisjes, cursussen ‘staatsrecht’ voor jongeren en wil een maatschappelijk klimaat creëren waarin gelijkheid en solidariteit vanzelfsprekend zijn. Dat laatste maakt ze een goede deelnemer voor de demonstratie van het Comité.

Bekend van: ze krijgen in elk geval genoeg subsidie

6.      ASKV, Amsterdams Steun Komitee Vluchtelingen

Wie: Wederom een Komitee met een K. “Naast hulpverlening en huisvesting werkt ASKV aan een structurele verbetering van hun positie door campagnes, onderzoek, lobby en acties. ASKV wil een volwaardig bestaan voor alle vluchtelingen in Nederland, ook als zij (nog) niet over een verblijfsvergunning beschikken. Iedereen heeft dezelfde basisrechten, zoals onderdak, middelen voor levensonderhoud en gezondheidszorg. Ook heeft iedereen het recht op zelfbeschikking en de mogelijkheid om talenten en vaardigheden te ontplooien.” Het vluchtelingensteunpunt verzorgt maatschappelijke en juridische hulp voor al dan niet uitgeprocedeerde asielzoekers en houdt ze dus van de straat. In de afgelopen drie jaar heeft ASKV zeker een miljoen euro aan subsidie ontvangen.

Bekend van: het koppelen van uitgeprocedeerde asielzoekers aan BN’ers

7.      Assadaka/comunitie

Wie: Eigenlijk is het Assadaaka: “Assadaaka is het Arabische woord voor ‘vriendschap’. Assadaaka is een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving, meer in het bijzonder in en rond Amsterdam Oost.” Opgericht in 1991 door een zekere Ahmed El Mesri, een man die nooit politiek is geweest, maar altijd erg tegen die slachtoffersrol. Afgelopen drie jaar ontving Assadaaka zeker een ton aan subsidie.

Bekend van: Homo-emancipatie bij Moslims, Stolpersteine

8.      Alle Kleuren Oost

Wie: Alle Kleuren Oost is een buurtinitiatief van individuele personen en actieve burgers in migranten organisaties, buurtcommunities, religieuze organisaties, homo/lesbo/bi/transgender gemeenschap, creativelingen, sociale- en wijkondernemers, verbinders, feestvierders, Moslim, Hindoe, Christen, Jood, niet religieuzen, etc. We creëren verbindingen tussen alle bewoners van Oost, door middel van het organiseren en/of aanwezig zijn bij lokale herdenkingen en vieringen.” Een voorbeeld van een inclusieve organisatie: Moslims, Joden en holebi’s. Een ambassadeur van de club is Redouane Amine. Hij zat in de bus naar Dokkum om tegen Zwarte Piet te demonstreren, maar stond ook op de Marokkaanse boot van de Gay Pride.

9.      Al Nisa

Wie: Al Nisa is een islamitische Nederlandse vrouwenorganisatie. Of een Nederlandse islamitische vrouwenorganisatie? In elk geval een Moslimvrouwenorganisatie. Opgericht door Nederlandse bekeerlingen en niet draaiend op subsidie. “Sleutelwoorden binnen de Al Nisa filosofie zijn Bewustzijn, Vrijheid en Diversiteit”. “Hoe groot de verschillen in geloofsbeleving ook mogen zijn, Al Nisa wil ruimte bieden om onderling elkaars mening te waarderen en erkennen.  Door elkaar op een respectvolle manier te bevragen, kan dit juist leiden tot positieve ontwikkeling en innerlijke groei.” Of de organisatie de demonstratie van het Comité ziet als een ‘respectvolle manier van bevragen’, laat ik in het midden.

Bekend van: Moslim-postzegels

10.    Bij1

Wie: Bij1 behoeft geen introductie. De nieuwe partij van Sylvana Simons gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, nadat Simons met de partij Artikel 1 de Tweede Kamer niet inkwam. De naam moest worden veranderd en de doelpalen moesten worden verzet. Bij1 houdt zich bezig met “Nieuwe politiek van economische rechtvaardigheid en radicale gelijkwaardigheid”. Deelname aan het Comité is een logische keuze met zo’n streven.

Bekend van: Psychiaters in de partij, opstappende deelnemers, Internationale Socialisten in de gelederen.