Comité 21 maart: de deelnemers (30-39)

We zijn over de helft, dus het einde is in zicht. Over iets meer dan een maandje is het zover: de grote demonstratie van Comité 21 maart. Tegen racisme, discriminisme en democratie. Hier bij De Vijand zijn we druk bezig om alle deelnemers kort door te lichten. De nummers 1-10, 11-20 en 21-29 zijn al geweest. Vandaag de nummers 30-39.

30.    IOMA/Inspraak Orgaan Marrokaanen Amsterdam

Wie: Volgens mij spel je het ‘Marokkanen’, maar wat weet ik er van. De Stichting Inspraakorgaan Marokkanen Amsterdam heeft een kleine digitale voetafdruk. Wat ze precies doen is me een raadsel. Ze hebben ooit een mishandeling veroordeelt, hebben een KVK-nummer en ze ondertekenen wel eens een briefje.

Bekend van: Weinig, buiten de genoemde zaken.

31.    Internationale Socialisten

Wie: Kijk, nou komen we ergens. Internationale Socialisten (afgekort IS) richten zich tegen kapitalisme, imperialisme, fascisme, oorlog, racisme, seksisme en homofobie. In hun krant ‘De Socialist’ gaan ze in op de actie van het Comité: “De ontwikkeling van extreem-rechts lijkt versplinterd, omdat het verschillende vormen aanneemt. Toch is het belangrijk om te zien dat extreem-rechts radicaliseert en groeit. Grote delen van links trekken deze conclusie niet of nauwelijks. Voor zover het gevaar wel wordt onderkend, ontbreekt het aan een effectief antwoord.” De internationale socialisten hebben nauwe banden met de SP en Groenlinks. Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP was in 2011 spreker op het ‘Marxisme festival’. Ex-Tweede Kamerlid Dibi van Groenlinks idem dito.

Internationale Socialisten zijn vaker betrokken geweest bij gewelddadige demonstraties. Ze hebben de voorkeur om dat niet onder de vlag van IS te doen maar in de vorm van gelegenheidsformaties. Aldus onderzoek.

Bekend van: Demonstratie tegen Fortuyn (afgelast na de moord), Israelboycots

32.    KMAN/Komite Marokkanse Arbeiders Nederlanders

Wie: Beetje jammer dat ik opnieuw moet vaststellen dat men bij het Comité 21 maart niet weet hoe ‘Marokkanen’ gespeld moet worden.Volgens de zeer korte Wikipedia-pagina is het KMAN een belangenorganisatie van Marokkaanse werknemers in Nederland. Ze werken ‘soms’ samen met de Internationale Socialisten (nr. 31). Protesteren is niet genoeg, aldus het KMAN. “Protest leidt er slechts toe dat het bestaande beleid een menselijker gezicht krijgt; we willen het probleem bij de wortels aanpakken.”

Bekend van: Ze waren in elk geval niet bang voor een potje knokken. Voor ruzie ook niet.

33.    MPV Nederland

Wie: Muslims for Progressive Values Nederland: “Muslims for Progressive Values Nederland is een grassroots mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen mensenrechtenschendingen in de naam van de Islam, en voor universele mensenrechten, menselijke waardigheid, vrijheid en inclusiviteit.” Moslims die zich inzetten tegen mensenrechtenschendingen in naam van de Islam, lijkt me prima dus. Jammer dat de website het even niet doet. MVP is voor vrouwenrechten, LHBQTIU+-rechten, VvMU, diversiteit en gelijkwaardigheid. Ze zijn tegen discriminatie en racisme. Dat laatste maakt ze een ideale kandidaat voor de demonstratie van Comité 21 maart. Ze lopen dan ook mee, aldus de Facebook-pagina.

Bekend van: Feestjes, verder niet zoveel.

34.    MovementX

Wie: De voorzitter van Movementx is Dyab Abou Jahjah. De man die 11 september 2001 omschreef als ‘sweet revenge‘. De man die de Sharia wil invoeren. De man die Saddam Hoessein omschrijft als ‘martelaar‘. Dan heb je dus al een vreemde club te pakken. Movement X is voor een ‘radicaal egalitaire samenleving’. Radicaal dus. En daarvoor moeten we natuurlijk eerst dekoloniseren. Want hullie zijn racisten. Jahjah.

Bekend van: Kogelpennen. Lees en huiver.

35.    MDRA

Wie: “Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en (maatschappelijke) processen die daaraan ten grondslag liggen. Ongelijke behandeling is niet incidenteel en individueel, maar een structureel maatschappelijk fenomeen.” Op de frontpage staat trots dat men in 2016 821 klachten heeft kunnen verwerken. In 2017 waren dat 1036 klachten. Tegen een kleine half miljoen euro aan subsidies is dat toch bijna 500 piek per klacht! De subsidie gaat vrijwel volledig op aan personeelskosten. Een korte rekensom leert me dat het MDRA dan acht personen fulltime in dienst heeft. Gelukkig doen ze ook nog aan ‘voorlichting en advies’ en ‘uitvoeren van onderzoek’. Zou het meedemonstreren op 18 maart onder ‘uitvoeren van onderzoek’ vallen?

Bekend van: Toenames, toenames en toenames.

36.    NCPN, Nieuwe Communistische Partij

Wie: Onverhulde communisten. Niet iedereen was het eens met de overgang van de Communistische Partij Nederland naar Groenlinks. Gevolg: de Nieuwe Communistische Partij Nederland. Van de website: “De NCPN streeft naar een socialistische maatschappij zonder uitbuiting en onderdrukking, zonder onrecht. Naast het doel van opheffing van de sociale ongelijkheid staan evenzeer de idealen van vrijheid, democratie, de strijd voor zelfstandigheid en gelijke rechten voor vrouwen, en strijd voor herstel van het natuurlijk milieu hoog in het vaandel.” Nou is het een beetje jammer dat de strijd tegen het kapitalisme betaald moet worden. Dus geef gul, kameraden!

Bekend van: het zijn communisten. U kent het wel.

37.    Nederland Bekent Kleur

Wie: Deze groep zijn we eerder tegengekomen. ‘Nederland bekent kleur’ was de naam van een demonstratie die in 1991 en 1992 georganiseerd werd door het Comité 21 maart. Men werkt nauw samen met de Internationale Socialisten (nr. 31; er zal een hoop overlap zijn) en is verantwoordelijk voor de (omstreden) herdenking van de Kristallnacht (nr. 17). “De stichting Nederland Bekent Kleur is een landelijke antiracisme organisatie die is opgericht in 1992. De stichting richt zich tegen iedere vorm van racisme, vreemdelingenhaat, islamofobie, antisemitisme of welke andere vormen van discriminatie dan ook. Nederland Bekent Kleur is een onafhankelijke organisatie die niet verbonden is aan een bepaalde politieke of religieuze stroming. De stichting stelt zich ten doel de multiculturele samenleving in ons land verder te bevorderen.”, aldus de website.

Nederland Bekent Kleur is dol op demonsteren. Zo organiseerde de club in 2002 ook al een demonstratie, zij het tegen een andere politicus dan nu. Die demonstratie ging niet door, aangezien de betreffende politicus voortijdig werd doodgeschoten.

Bekend van: Aangifte tegen Wilders

38.    New Urban Collective

Wie: De/het New Urban Collective heeft als doel “Het bevorderen van de sociaaleconomische positie van studenten, jongeren en young professionals met diverse achtergronden door enerzijds het zelfbewustzijn te prikkelen en anderzijds de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren.” Nu hoor ik u vragen: ‘wat zijn die diverse achtergronden dan?’ Pontificaal op de site staat ‘the Black Archives’. Het mag voor zich spreken dat het hier gaat om ‘zwarte geschiedenis’, en ‘zwarte mensen’. Divers is anders. Komt nog bij dat op de pagina ‘Waarom de N.U.C.’ uitsluitend wordt gesproken over ‘biculturele studenten’ en hoe zwaar deze mensen het hebben.

Bekend van: een tentoonstelling, de wet is niet voor ons. 

39.    NIDA Rotterdam

Wie: De Islamitische partij in Rotterdam. Nida is geen afkorting, maar een begrip uit de Koran. Maar: “De letters N.I.D.A. hebben afzonderlijk geen betekenis, behalve dat het een mix is van Rotterdams D.N.A. en een Islamitische inspiratie. Dit DNA en deze inspiratie komen ook tot uitdrukking in de ondertitel: omdat we geloven in Rotterdam.” Van een samenwerking met DENK is het nooit gekomen. Sterker nog: Nida noemt de deelname van DENK in Rotterdam oliedom. Ook vindt de partij dat een agent met een hoofddoek prima moet kunnen.

Bekend van: Nepnieuws, protest tegen de komst van een Israelische vervoerder.