Izz ad-Din Ruhulessin: een verstandige antiracist

Onverstandige antiracisten zijn er genoeg. Zo is daar Anousha Nzume, die elke tegenslag in haar leven toeschrijft aan het ‘institutioneel racisme’ van Nederland.  En natuurlijk hebben we de diverse antiracistische clubjes van Nederland onder handen genomen, zoals Nederland Bekent Kleur (bekend van het kapen van de Kristallnachtherdenking) en XminY (financierder van AFA). Het zijn deze clubs die van antiracisme (wie is er nou daadwerkelijk vóór racisme?!) een ideologisch en racistisch(!) gevecht maken, onderwijl profiterend van hun door zichzelf aangepraatte ondergeschikte positie. Toch komt er af en toe een verstandig mens langs. In dit geval:  Izz ad-Din Ruhulessin. Een verstandig mens en tegen racisme. Hij laat zien dat het kan! We pakken even wat pareltjes uit het bovenstaande filmpje eruit.

Het is een incestueus en sektarisch script wat er zich afspeelt. […] Wat mij toch steekt: antiracisme zou tegen een raciale hiërarchie moeten zijn. Die kringen zouden een rotsvast voorstander moeten zijn van de meritocratie. […] Quota zouden moeten zorgen dat er minder racisme is of dat allochtonen doorstromen naar een hoge positie. Maar als we zeggen dat een systematische interventie nodig is, dan bevestigt dat juist het aanwezige racisme in de samenleving.

We komen hier spijkers te kort om de koppen mee te slaan. Gelukkig heeft Izz ad-Din Ruhulessin ze meegenomen. Hij bevestigt hier het aloude credo ‘antiracisme=racisme‘. Antiracismen zijn er niet op uit om racisme te bestrijden. Sterker nog: ze doen er alles aan om het in stand te houden! Het liefst door, zoals gezegd, het instellen van quota. Want dat is de oplossing: mensen aannemen of promoveren vanwege hun huidskleur. Dat onderscheid maken op basis van huidskleur letterlijk de definitie van discriminatie is, wordt voor het gemak maar even vergeten. Wat ook maar even vergeten wordt, is het feit dat het niet gaat werken. Izz ad-Din Ruhulessin ziet ook in dat het niet werkt: het onderliggende racisme wordt niet opgelost door het instellen van quota.

Wat me het meest steekt van antiracisme: er wordt aanspraak gemaakt op empathie. […] We hebben privileges ontbeerd, jarenlang, daar moeten we nu wat voor terughebben. Dat moeten jullie doen. […] Daar kan ik me niet mee identificeren.

Ja, dat snappen wij heel goed. Bij de Vijand zijn we dol op geschiedenis, we vinden dat iedereen er wat van moet leren. Maar je bent als individu niet aansprakelijk voor de daden van je voorouders, zeker niet als het om een paar honderd jaar geleden gaat. Wij zijn van mening dat ieder individu als zodanig moet worden beoordeeld, en niet als lid van een groep.

Het is een keuze om slachtoffer te blijven.

Jazeker. Hoe zwaar je ook benadeeld wordt door het leven -en dat wordt iedereen, ongeacht kleur, ras of geslacht-, je blijft verantwoordelijk voor je eigen lot. Wij herhalen: Izz ad-Din Ruhulessin is een verstandig mens.

Tenslotte nog maar weer even Morgan Freeman over racisme: