Waarom ik mijn lidmaatschap van de Piratenpartij opzeg

Geacht bestuur van de Piratenpartij,

hierbij wil ik mijn lidmaatschap van uw partij opzeggen. Ik zal kort uitleggen wat mijn beweegredenen hiertoe zijn.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zal er een demonstratie plaatsvinden in Amsterdam, georganiseerd door het ‘Comité 21 maart’. De lokale fractie van uw partij zal aan deze demonstratie meedoen.

Het ‘Comité 21 maart’ heeft een manifest opgesteld waarin specifiek genoemde partijen (Leefbaar Rotterdam, PVV, FVD) beschuldigd worden van ‘openlijk racisme’. De Piratenpartij Amsterdam heeft dit manifest ondertekend.

De lijsstrekker van de Piratenpartij Amsterdam schrijft in een opiniestuk in het Parool dat demonstreren een recht is. Vervolgens echter legt hij verbanden tussen de eerder genoemde partijen en ‘wetenschappelijke kenmerken van het neofascisme’ en ‘extreem-rechts’. Waarop hij vervolgens concludeert: ‘Dat moet afgelopen zijn’. Onderbouwingen voor deze uitspraken worden niet gegeven.

Wel is de lijsttrekker van mening dat hij het recht heeft de demonstreren in samenwerking met ondemocratische en openlijk gewelddadige partijen zoals de AFA en de Internationale Socialisten. In een strijd tegen vermeend extreem-rechts sluit de partij zich aan bij bevestigd extreem-links. Ik vind dit een zeer, zeer kwalijke zaak.

De Piratenpartij is voor mij een belangrijke partij, omdat ik vind dat er landelijk te weinig aandacht gaat naar privacy, burgerrechten en een open en inzichtelijke overheid. Dit is dan ook waarom ik enkele jaren geleden lid ben geworden van de partij. Op dit moment is er echter een lokale fractie die uitspraken doet die haaks op deze ideeën staan, en bol staan van ideologische beweringen. Waar de partij eerst voor burgerrechten stond, staat deze in Amsterdam voor onvrijheid en het demonstreren tegen andere (democratische) politieke partijen.

Dat de landelijke partij afstand neemt van deze actie onder het mom ‘wij doen niet aan fractiediscipline’, is in mijn ogen onvoldoende. Genoemde feiten lijken mij dermate ernstig, dat het landelijk bestuur zou moeten ingrijpen. Samenwerking met extremisten die geweld niet schuwen is onder alle omstandigheden onwenselijk. Daarom zie ik mij genoodzaakt om mijn lidmaatschap van de Piratenpartij op te zeggen.

Hoogachtend,

Lid nr. 15xx